Energetický průmysl

  • montáže a opravy vyhrazených tlakových zařízení - NA, PK1, HK2 včetně revizí a zkoušek
  • montáže a opravy vyhrazených plynových zařízení včetně revizí a zkoušek
  • montáže a opravy strojních zařízení a technologických celků vč. komplikovaných zdvihů a manipulace
  • montáže potrubních rozvodů plynných a kapalných medií, prefabrikace potrubí
  • realizace do prostředí se zvýšeným požárním nebezpečím
  • předávací dokumentace
  • možnost komplexního zajištění zakázky v kooperaci s ostatními profesemi jako izolace, elektro a MaR a VZT


Reference - Energetický průmysl